יבוא אישי של אופנועים מסוג L

במסגרת רכישת רכבים בייבוא אישי המותרת לכלל תושבי ישראל, ישנם נהלים מטעם משרד הרישוי לייבוא אישי של אופנועים. על פי הודעה של המשרד לגבי ייבוא אישי של אופנועים מסוג L (2008), אם מדובר באופנוע שיצרנו לא מיוצג בארץ על ידי סוכן שקשור איתו בחוזה בר תוקף, הוא אסור בייבוא והוא לא ירשם כחוק בארץ. גם דגם אופנוע שיצרנו מיוצג בארץ על ידי סוכן שקשור איתו בחוזה בר תוקף, אבל הוא לא מופיע ברשימת אופנועים של אותה שנה של משרד הרישוי המותרים בייבוא אישי, הוא אסור בייבוא ללא רישיון.

תושבים חוזרים ועולים חדשים מייבאים אופנוע במסגרת ייבוא אישי רכבים על פי רישיון ייבוא כללי תשל"ח- 1978. על פי רישיון זה על האופנוע המיובא להיות מדגם שמאושר לייבוא חופשי- התשס"ו- 2006 , או מדגם שיש לו הוראות רישוי כללי מאגף הרכב שבמשרד התחבורה, ותקנות התעבורה חלים עליו.

בדומה לנוהל של יתר הרכבים בייבוא אישי, יש לוודא בייבוא אישי של אופנועים את גיל האופנוע. בזמן רישום האופנוע גילו של האופנוע לא יעלה על ארבע שנים מזמן שיוצר. לצורך כך יש להמציא מסמך מיצרן האופנוע שמעיד על תאריך ייצורו. כמו כן על המייבא את האופנוע לדאוג שהאופנוע יגיע לארץ לפני יהיה בן 4 שנים ממועד ייצורו, על מנת שיהיה למייבא זמן מספיק לבצע פעולות שקשורות בשחרור האופנוע והכנתו לרישום מבחן כשירות, בדיקות על ידי מחלקות תקינה.) כגון: החלפת פנסים ועוד.

צו ייבוא חופשי תשס"ו- 2006, מתיר ליחיד לייבא לארץ בייבוא אישי עד 2 אופנועים בלבד, בתוך 12 חודש, ללא רישיון ייבוא כפי שמקובל ביתר הרכבים בייבוא אישי. זאת בתנאי:

א. האופנוע המיובא יהיה מותאם לתוצרים ולדגמים שנקבעו ויהיה חדש או משומש (ללא הגבלה של ק"מ). האופנוע המיובא בייבוא אישי של רכבים יהיה למטרות אישיות ומשפחתיות, אך לא למטרות עבודה או/ו מסחר. כמו כן גילו של האופנוע בעת רישומו לא יהיה יותר מ-24 חודש מאז שיוצר. כמו כן האופנוע יעמוד בכל הוראות החוק  והנוהל, כולל תקנות התעבורה תשכ"א-1961, וצו יבוא חופשי- 2006.

ב. האופנוע יעמוד בתקינה האירופאית EC ) ECE ), או בתקינה אמריקאית MVSS) FMVSS) אם יוצר בארצות נפט"א בלבד, שהן: ארה"ה, קנדה ומקסיקו.

ג. מס הקניה על האופנוע ייקבע לפי רשויות המכס לאחר שיבדקו את הרכישה וזמן הרכישה.

ד. במידה והאופנוע נסע לפני שיובא, על המייבא להציג בפני גובה המכס את רישיון האופנוע או מסמך אחר המעיד על התקופה שבה נסע האופנוע.

ד. הנהג שייבא את האופנוע בהליך של ייבוא אישי רכבים יהיה בעל רישיון נהיגה שמתאים לסוג האופנוע המיובא ובר תוקף במדינת ישראל.

ה. מייבא האופנוע ישתמש באופנוע שימוש עצמי במשך 12 חודש.

הנחיות ותקינה של משרד התחבורה

על פי התקנות והנהלים של משרד התחבורה כל עולה חדש תושב חוזר או תושב רשאי לייבא רכבים בייבוא אישי. יש לדעת כי ייבוא אישי רכבים הינו הליך מורכב הדורש בקיאות וידע רב בתהליכים השונים. לפיכך, לפני שניגשים לתהליך של רכישת רכבים בייבוא אישי יש להכיר היטב את הנהלים, המגבלות, הכללים השונים, התשלומים, ולמעשה את כל התהליך מבחירת הרכב ועד לשחרורו מהמכס.

כאשר מדובר על רכבים בייבוא אישי נשאלת השאלה האם קיים הבדל בייבוא אישי רכבים כאשר מדובר על מדינות שונות?

התשובה היא שאכן קיים הבדל בייבוא אישי של רכבים ממדינות שונות. הארץ שבו הרכב מיוצר היא משפיעה על המיסוי והתקינה. כך, תקינת הרכב בישראל סומכת על התקנים באירופה בלבד(EC, EEC), והיא מאפשרת לייבא רכבים בייבוא אישי העומדים בתקינה זו בלבד. על מנת להוכיח שהרכב המיובא עומד בתקינה אירופית, יידרש המייבא להציג תעודת  Certificate of Conformity – COC.

יחד עם זאת, מותר גם לייבא רכבים בייבוא אישי העומדים בתקינה אמריקאית (FMVSS), שיוצרו במדינות נפט"א בלבד. מדינות נפט"א הן: ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. על מנת להוכיח שהרכב המיובא עומד בתקינה אמריקאית, יידרש המייבא להמציא  Certificate of Title ו-Car Fax מקורי. יש להקפיד שמסמך זה יכלול בתוכו את ההיסטוריה המלאה של הרכב המיובא.

לסיכום, בין יתר הנושאים שיש לברר ברכישת רכבים בייבוא אישי, יש לשים לב שהרכב עומד בתקינה האירופאית שנהוגה בארץ. קיימות מכוניות אמריקניות רבות או אירופאיות או יפניות המיוצרות בארה"ב שניתן לייבא לארץ. יחד עם זאת, ישנם דגמים אחדים של רכבים שאסורים בייבוא אישי בגלל בעייתיות הקיימת בצורת פנסי החזית. בין הדגמים: ביואק, אנקלייב, פונטיאק ועוד.

כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים על רכבים בייבוא אישי. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות.

מהו מיסוי ירוק בתחום היבוא האישי של רכב?

רשות המיסים ומשרד התחבורה מפעילים מהשני באוגוסט 2009 תקנות חדשות בתחום של רכבים בייבוא אישי, הנקראות: תקנות מיסוי ירוק. תקנות מיסוי ירוק אומרות ששיעור מס הקנייה יהיה על פי דרגת הזיהום של הרכב המיובא. דרגת הזיהום מדורת מ-1 עד 15. ככל שהרכב יזהם פחות ויהיה ללא פליטות עשן- יוטל עליו מס קנייה נמוך יותר, לעומת שאר הרכבים שיוטל עליהם מס קנייה גבוה. נציין כי תקנות המיסוי הירוק תקפות לכל כלי רכב שבמועד שחרורם מהמכס חלפו לכל היותר שנתיים מזמן הייצור שלהם.

על פי דיווחי היבואנים והנתונים שמספקים יצרני הרכב השונים, רשות המיסים מגבשת קובץ נתוני פליטות מכל רכב ומפרסמת את זה. הפרסום על נתוני הפליטות מופיע בעיקר באתרי האינטרנט של רשות המיסים, משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. דרגת הזיהום של הרכב תיקבע בהתאם על פי טבלת זיהום אוויר לרכבים בייבוא אישי, והיא תודפס על כל רישיון יבוא שהופק. במידה ודגם הרכב המיובא אינו מופיע ברשימה, דרגת הזיהום שלו תיקבע על פי נתוני הפליטות שהעביר מייבא הרכב.

לפיכך, על מנת להקל על תהליך שחרור הרכב ולמנוע עיכובים ותקלות מיותרים, על מייבא רכב שהוא בעל רישיון ייבוא, אך אין לו את דרגת הזיהום של הרכב להשיג נתונים מיצרן הרכב על פליטת מזהמים של הרכב על מנת לקבוע דרגת זיהום לרכב. לפי דרגת הזיהום שתקבע הוא ישלם מס קניה. במידה ובעל הרכב לא ימציא את הנתונים על פליטת מזהמים של הרכב, יוטל על הרכב מס קניה קבוע מראש.

בנוסף לכך, במידה ודגם הרכב המיובא בתהליך של ייבוא אישי רכבים לא מופיע ברשימת רשות המיסים, ואף לא במאגרי מידע רשמיים באירופה ובארה"ב, הרכב יקבל דרכת זיהום גבוהה ביותר, ויוטל עליו מס קניה שקבוע בתקנות המיסוי. כמו כן, באם הרכב שיובא בתהליך של ייבוא אישי רכבים,  זהה לדגם שמיובא לארץ באופן סדיר, דרגת הזיהום שלו תיקבע בהתאם לנתונים של יצרן הרכב באותו דגם. דרגה זו תירשם ברישיון הרכב, ותחייב על פי גובהה את מייבא הרכב.

כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים על רכבים בייבוא אישי. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות.

מהי בדיקת תקינה בייבוא אישי רכבים?

על פי התקנות והנהלים של משרד התחבורה כל עולה חדש תושב חוזר או תושב רשאי לייבא רכבים בייבוא אישי. יש לדעת כי ייבוא אישי של רכבים הינו הליך מורכב הדורש בקיאות וידע רב בתהליכים השונים. לפיכך, לפני שניגשים לתהליך רכבים בייבוא אישי יש להכיר היטב את הנהלים, המגבלות, הכללים השונים, התשלומים, ולמעשה את כל התהליך מבחירת הרכב ועד לשחרורו מהמכס.

אחד מהשלבים שיש לעבור בתהליך של ייבוא אישי של רכבים הוא בדיקת תקינה במשרד הרישוי. מטרתה של בדיקת תקינה היא ראשית כל לוודא שהרכב עומד בתקינה הישראלית, ושנית לבדוק את הרכב ואת מידת התאמתו למסמכים שהגיש התושב.

את בדיקת תקינה יש לעבור לאחר שמחלקת היבוא תקבל הודעה מהמכס שניתן לשחרר את הרכב. לאחר כשבועיים מהגעת הרכב, יקבל התושב הזמנה לבדיקת תקינה עם פירוט על יום הבדיקה והשעה המדויקת של הבדיקה. תאריך הבדיקה לרוב הוא כחודשיים ממועד הגעת הרכב. יש לציין כי בדיקת התקינה עצמה לא אורכת זמן רב, ואף אין צורך להמתין לתור עבורה אם ההגעה הייתה בזמן. במידה ולא התקבלה הזמנה לבדיקת תקינה בתוך שבועיים מזמן שחרור הרכב מהמכס, יש לפנות למחלקת ייבוא רכב בכתב או בפקס, או להתקשר למוקד משרד התחבורה.

על מנת שיהיה ניתן לנהוג ברכב מהנמל למשרד הרישוי לצורך בדיקת תקינה, יש להוציא לשם כך רישיון זמני במשרד הרישוי על הרכבים בייבוא אישי. הרישיון הזמני יונפק לאחר הצגת: רישיון ייבוא, טופס שחרור מהמכס ותעודת זהות או דרכון. הרישיון הזמני יינתן לתקופה של שלושה חודשים עד לסיום תהליך הרישוי.

לבדיקת תקינה במשרד הרישוי בחיפה או בחולון, יש להציג: מכתב זימון לבדיקה, טופס שחרור הרכב מהמכס, תעודת זהות או דרכון. יצוין כי על מנת למנוע גניבות וכדומה, משרד הרישוי דורש את נוכחות בעל הרכב עצמו עם תעודה מזהה שלו. אם בעל הרכב הרשום לא יהיה נוכח- הבדיקה לא תיערך.

כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים על רכבים בייבוא אישי. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות.

כללי משרד התחבורה לקונים רכבים בייבוא אישי

קניית רכבים בייבוא אישי הינו תהליך בו ייבוא הרכב לא נעשה דרך היבואן הרשמי בישראל,  אלא באופן עצמאי ישירות מחו"ל. על פי החוק במדינת ישראל ישנה אפשרות לכל אזרח לבצע באופן פרטי ייבוא אישי רכבים, בתנאי שהרכב לא נמצא יותר משנתיים על הכביש. היתרון בתהליך כזה הוא האפשרות לייבוא אישי של רכבי יוקרה או כל רכב ייחודי שבו אתם חפצים, ואין להשיגם דרך היבואן הרשמי בארץ.

מנהל תחום ייבוא אישי רכבים במשרד התחבורה פרסם מדריך המורכב מעשרה סעיפים. במדריך הוא נותן הדרכה לתושבים המעוניינים ברכישת רכבים בייבוא אישי. כמו כן בהדרכה המלצות והסברים על דרישות התקינה בנושא. להלן עיקרי הדברים שנכתבו במדריך:

1. מייבא רכבים בייבוא אישי חייב להחזיק ברישיון נהיגה ישראלי בר תוקף, ועל הרכב המיובא להיות במדרגת רישיון רכב M1, כשהכוונה לרכב נוסעים פרטי בלבד.

2. תושב ישראל רשאי לייבא רכב בן שנתיים לכל היותר. לעומת זאת, תושב חוזר רשאי לייבא גם רכב בן ארבע שנים לכל היותר. ישנה אפשרות גם לייבא בייבוא אישי רכבים רכב אספנות. גילו של רכב האספנות שמעוניינים לא יעלה על 30.

3. משרד התחבורה מחלק את המכוניות לשתי קטגוריות עיקריות: מכוניות המשווקות בארץ על ידי יבואנית רשמית, ומכוניות שאינן כאלה. בהתאם לכך מנפיק משרד התחבורה רישיון ייבוא שונה לכל אחד מסוגי המכוניות, כמו כן למשרד התחבורה דרישות שונות הן מהרכב והן מהמייבאים. לדוגמא: אם הרכב יובא לארץ באופן סדיר על ידי יבואנית רשמית, אין למכור אותו במשך שנה, לעומת זאת במקרה שבו הרכב לא יובא לארץ על ידי יבואנית רשמית אלא באופן עצמאי עליו להישאר בבעלות המייבא במשך שנתיים.

4. כל כלי רכב שמיובא לישראל בתהליך של ייבוא אישי של רכבים צריך לעבור יציבות אלקטרונית (ESC), ואין לייבא מכוניות שעברו שינוי במבנה שלהן או שיפורים למיניהם.

5. אין להיעזר בסוכן ייבוא אישי רכבים, למעט סוכן מכס שמסייע אך ורק בשלב השחרור של הרכב מהמכס.

המדריך שפרסם מנהל תחום ייבוא אישי מופיע במלואו באתר משרד התחבורה.

טיפים לייבוא אישי של רכבים

התהליך של ייבוא אישי רכבים הינו תהליך מורכב שכן עליו להתבצע בשתי יבשות, ומעורבים בו מספר רב של גורמים הן ממלכתיים והן פרטיים. התהליך עצמו על כל שלביו דורש ידע רב ובקיאות בהליכי הבירוקרטיה השונים, ובפרקטיקה המעשית עד לנהיגה ברכב המיובא בכבישי הארץ. להלן מספר טיפים על מנת להקל מעל מייבא הרכב, ולפשט את תהליך של ייבוא אישי רכבים.

1. הגדרת צרכים- על מייבא הרכב לשאול את עצמו עוד לפני שנכנס לעובי הקורה של ייבוא אישי, מהם הצרכים שעליהם הרכב המיובא צריך לענות. למשל: האם הוא מעוניין ברכב כביש בלבד או שהוא מעוניין ברכב שטח, אילו אביזרים היה מעוניין שיהיו ברכב, לכמה מושבים הוא זקוק וכדומה.

2. הגדרת התקציב- תהליך של קניית רכבים בייבוא אישי אמנם זול מקניית רכב דומה בארץ בעשרות אלפי שקלים, אך יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את העלויות השונות הנלוות לתהליך מעבר לרכישת הרכב, כמו: עלויות המיסים, הביטוח, ההובלה ועוד. לפיכך, על מייבא הרכב להגדיר באופן ברור מהו התקציב שביכולתו להשקיע בתהליך הייבוא.

3. רכישה מספק מוכר- יש להעדיף לרכוש רכבים בייבוא אישי מספק רכב המורשה על ידי צרכן הרכב ולא ממגרשי מכוניות קטנים.

4. היסטוריית הרכב- יש לברר שההיסטוריה של הרכב נקיה.

5. רישיון ייבוא- יש לוודא שמשרד הרישוי מעניק רישיון ייבוא על הרכב שנבחר ולהשיג אותו עוד לפני שהרכב מגיע לארץ. בדרך זו נחסכים קנסות מיותרים.

6. מסמכים מקוריים- יש לתת את הדעת על כך שיגיעו למייבא הרכב המסמכים המקוריים מספק הרכב, כמו כן שהחשבונית המקורית על הרכב תגיע למכס כדי לשחררו.

7. שמירה על הרכב- בכדי לשמור על הרכב מתאונה או פגיעה, יש לשים לב שלא ייסע הרכב בכביש עד שמגיע לארץ. הדבר אפשרי בעזרת חברות הובלה המשנעות את הרכב לנמל. כן יש להקפיד שהרכב המושט חזרה לארץ יהיה סגור היטב במכולה.

8. חברה אמינה- כאשר מייבאים רכבים בייבוא אישי, יש להיות שלמים ובטוחים בתהליך. לפיכך על המייבא לעבוד רק עם גורמים שנראה לו שאפשר לסמוך עליהם. כפי שעולה מעדויות, בתחום ייבוא אישי רכבים קיימים גם כאלה המעוניינים לעשות כסף על חשבון הלקוח, להערים עליו במהלך התהליך ולברוח. לפיכך חשוב לבחור בסוכנות כזו שיש לה בעלים וכתובת, ותהיה מוכנה לתת ערבות בנקאית על הכסף המופקד אצלה. גם הוותק הינו גורם משמעותי בבחירת סוכנות, כמו גם ההמלצות שחשוב לשמוע עליה. כמו כן כדאי שהסוכנות שתבחרו תהיה כזו המפעילה גם סוכנות בארץ המוצא של הרכב.

איך בוחרים רכב בייבוא אישי?

התהליך של ייבוא אישי רכבים הינו תהליך מורכב שכן עליו להתבצע בשתי יבשות, ומעורבים בו מספר רב של גורמים הן ממלכתיים והן פרטיים. התהליך עצמו על כל שלביו דורש ידע רב ובקיאות בהליכי הבירוקרטיה השונים, ובפרקטיקה המעשית עד לנהיגה ברכב המיובא בכבישי הארץ. ניתן לומר כי בכל תהליך של רכבים בייבוא אישי השלב החשוב מכל הוא רכישה נכונה של הרכב בחו"ל.

כמות הרכבים בייבוא אישי המוצעים למכירה בעולם הינה עצומה, וקיימים שינויים רבים במצב הרכב וכן רמות מגוונות של אבזור הרכב. כמובן גם שטווח מחירי הרכבים המיובאים בייבוא אישי רכבים הוא ארוך ומגוון. כמות הסוחרים כמו גם "המאכרים" העוסקים בתחום היא רבה, ויש גם מספר לא מבוטל של אתרי אינטרנט ומגזינים העוסקים בנושא. בגלל המורכבות הכרוכה בתהליך ממילא, יכול המייבא להתבלבל בדרך לבחירת רכב חלומותיו, ולבחור את הרכב שנראה לו ממבט ראשון ללא בדיקה מעמיקה. אין צורך לתאר את עוגמת הנפש שעלולה להיות במידה והרכב המיובא יתגלה בארץ כשהוא חסר באביזרים שנקבעו מראש או שהוא פגום במידה כזו או אחרת.

כאשר ניגשים לבחירת רכבים בייבוא אישי, אין להמר ולסמוך על המזל או על החוש השישי. בחירת רכב כמו הרבה בחירות בחיינו לא אמורה להיות בחירה של חתול בשק אלא, על באופן שבו החתן רואה את הכלה שבחר. על מנת לבחור ברכב מעולה העונה על הצרכים של מייבא הרכב מתוך המגוון העצום שקיים בשוק, אין ספק שעליו לבדוק פיזית את הרכב. בחירה שקולה וסבלנית תביא את מייבא הרכב בקלות לבחירת הרכב שבו הוא חפץ על אביזריו השונים, במחיר המתאים לו.

ברור אמנם שתהליך בחירת רכבים בייבוא אישי באופן זה אינו פשוט עבור כולם, כאן בדיוק נכנסת לתמונה סוכנות המתמחה בנושא. לכל סוכנות המכבדת את עצמה יש מומחי רכב מטעמם בחו"ל. מומחי הרכב מאתרים את הרכב המתאים ביותר לצרכי הלקוח ולתקציב שהגדיר. כאשר מאותר הרכב בחו"ל, נציג הסוכנות ניגש למקום הרכב, מאמת את מצבו ומצלם אותו פנימית וחיצונית ושולח את התמונות למייבא הרכב בארץ. כמו כן הוא יבדוק באופן יסודי את מצב הרכב. לאחר שהלקוח אישר את רכישת הרכב בהתאם להמלצות שקיבל, הסוכן ירכוש אותו עבור הלקוח. בצורה כזו אין ספק שייבחר הרכב הטוב והמתאים ביותר ללקוח במסגרת רכבים בייבוא אישי.

ייבוא אישי של חלפים

במסגרת רכבים בייבוא אישי ניתן לייבא גם חלפים לרכב. כמו בייבוא אישי רכבים המצריך רישיון רכב, יש להמציא רישיון לייבוא אישי של חלפים. רישיון ייבוא לחלפים ניתן להוציא כאשר מתקיימים התנאים הבאים: א. החלפים הם בכמות סבירה ב. החלפים אינם לצורך מסחר או לעסק אלא לשימוש אישי או משפחתי בלבד שמיועדים לרכב שבבעלותכם. ייבוא אישי של חלפים מחו"ל מתייחס גם לרכב שנרכש בארץ.

כאשר מדובר על חלפים שמוגדרים כבטיחותיים ולא לצרכי קישוט וכד', נדרש להמציא אישורים ממוסך מורשה שמאשר את הצורך שלהם לתיקון הרכב. במידה ומדובר בתיקון רכב שלאחר תאונה, יש להמציא גם אישור שמאי שבו מופיעה חוות דעתו של השמאי ותמונות של הנזק.

על מנת לקבל רישיון לייבוא חלפים, יש להציג רישיון רכב או רישיון ייבוא אישי רכבים במידה והרכב עדיין לא עמד בבדיקה. רישיון יבוא של חלקי חילוף יתאפשר בתנאים הבאים: 1. חלקי החילוף יתאימו במבנה ובמידה למוצר התעבורה המקורי. 2. היבואן ימציא הצהרת יצרן המוצר על טופס רשמי. 3. היבואן ימציא בדיקת דו"ח חיובי ממעבדה מוסמכת. בדו"ח יאושרו הדרישות המפורטות לעיל. 4. יבואן חלקי החילוף ימציא מסמכים שמעידים שהיצרן עומד בתקינה האירופאית (EC)

כמו בייבוא אישי רכבים, על החלפים השונים שהיבואן חפץ לייבא לארץ, לעמוד בכל ההוראות שמציב משרד התחבורה. כך לדוגמא מגדיר משרד התחבורה את הצמיגים אותם הוא מאשר לייבא לארץ: הצמיגים המיובאים יהיו חדשים, ללא פגם חזותי ומדרגת איכות ראשונה. תאריך הייצור המוטבע עליהם לא קודם יותר מ20 חודש מיום הוצאת שטר המטען. סימון J.I.C.כמו כן הצמיגים יהיו מגובים באחריות היצרן.

כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות. מידע מפורט על יבוא אישי של חלקי חילוף וייבוא אישי רכבים באופן כללי, מתפרסם באתר הרשמי של משרד התחבורה.

סוגי רכבים ביבוא אישי רכבי יוקרה

מאסתם בהיצע המכוניות שיבואני הרכב מציעים לכם? הייתם רוצים את הרכב הייחודי ביותר על הכביש? מעוניינים ברכב מפואר ויוקרתי בלי להגדיל את ההוצאה? אם עניתם חיובי על שאלות אלו, סביר להניח כי אתם מסוג האנשים שיבוא אישי רכבי יוקרה הוא דבר שיתאים לכם ביותר. תהליך של יבוא אישי רכבי יוקרה צבר תאוצה בשנים האחרונות, והפך להיות פופולארי ונגיש יותר מתמיד. תהליך הייבוא המאושר בחוק מדינת ישראל קבל גם הקלות משמעותיות שתרמו להשלמת התהליך ביתר בטחה ומהירות.

ביבוא אישי רכבי יוקרה עומדים לרשותכם דגמים רבים של רכבים שיש באפשרותכם לייבא, כל מה שנותר לכם לעשות הוא רק לבחור את הרכב המתאים לכם ביותר. בין דגמי הרכב שהפכו לפופולאריים ביותר בקרב ישראלים רבים הם: שברולט קורבט, קדילאק אסקלייד, ניסאן אינפיניטי דודג' וייפר, ועוד. דגמים נוספים שמומלצים הם: פורד מוסטנג וכן דגמי יוקרה מדהימים של החברות ב.מ.וו ומרצדס. רשימה זו היא רק מעט מזעיר מהדגמים הרבים שיש באפשרותכם לייבא, ויש בה רק כדי לטעום מהקשת הרחבה של אלפי דגמים מרהיבים שיכולים להיות שלכם.

תהליך יבוא אישי רכבי יוקרה אינו פשוט. הוא מורכב משלבים רבים וגורמים רבים הן ממשלתיים והן פרטיים. החל מתשלום הרכב, תשלומי העברה, המיסים, הביטוחים והשגת האישורים הרבים הכרוכים בתהליך. אין ספק כי ביצוע  התהליך מהארץ באופן עצמאי, יהיה כרוך בסיכונים כגון: הפסדים כספיים שונים, עכבות מיותרות וטרחה מרובה. לשם כך, מומלץ כי לאחר שבחרתם ברכב המתאים לצרכים ולטעם הייחודי שלכם, פנו לסוכנות המתמחה ביבוא אישי רכבי יוקרה. הסוכנות שצברה ידע רב ומומחיות בנושא, תהפוך את התהליך להרבה יותר פשוט ונוח עבורכם.

לסיכום,  ניתן לומר כי יבוא אישי רכבי יוקרה יתאים יותר לחובבי מכוניות, כאלה שמעוניינים במכונית איכותית, ייחודית ונדירה. כיום במסגרת החוק של יבוא אישי ניתן לממש את החלום, ולייבא אף עד שני רכבים בתוך שנה. אז אם אתם מסוג האנשים שלא מתפשרים על רכב איכותי, ייחודי ויוקרתי, פשוט פנו לסוכנות מקצועית ורכב חלומותיכם בדרך אליכם!

שכפול שלטים לרכב עושים אצל המומחים

יבוא אישי רכבי יוקרה

אם אתם מהאנשים המעוניינים ברכב שלא יהיה דומה לאף שכן קרוב, וחולמים לנהוג על רכב יוקרתי ומפואר בלי תוספת תשלום מיותרת, ניתן להגשים את חלומכם באמצעות תהליך יבוא אישי של רכבי יוקרה. כיום התהליך של רכבים ביבוא אישי צבר תאוצה והפך לפופולארי יותר מתמיד. מה גם שרכישת רכב בחו"ל הוא רווחי, בזכות ההקלות שהוסיפה המדינה לחוק הייבוא. התהליך של רכבי יוקרה ביבוא אישי הופך את הפורד מוסטונג ואת הקורבט הנחשקים כל כך להיות בהישג ידכם יותר מתמיד.

ליבוא אישי של רכבי יוקרה יתרונות רבים.

להלן נמנה את הבולטים שבהם:

1. רכבי יוקרה ביבוא אישי הינו זול באופן משמעותי מרכישת רכב זהה בארץ. הפערים הם גבוהים מאד, ובאמצעות הייבוא ניתן להגיע לחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים!

2.  יבוא אישי של רכבי יוקרה מאפשר לייבא דגמים של רכבי יוקרה ייחודים, שלא מיובאים על ידי היבואנים הרשמיים בארץ.

3. כמו כן יבוא של רכבי יוקרה מאפשר לרכוש תוספות ואביזרים לרכב ברמה הגבוהה ביותר, שלא ניתן למצוא בארץ. כאשר האבזור יהיה תואם לצרכים שלכם ולטעמכם האישי.

 יחד עם זאת התהליך של יבוא אישי כרוך בהגבלות מסוימות החלות עליו ממשרד התחבורה. בין ההגבלות:

* יש לייבא רכבי יוקרה שאושרו על ידי משרד התחבורה בלבד.

* רכב היוקרה המיובא יהיה מסוג M1 שהינו רכב נוסעים פרטי, והוא יהיה מיועד לשימוש פרטי בלבד.

* רכב היוקרה ביבוא אישי יהיה כזה שתאריך הייצור שלו לא יעלה על שנתיים בזמן הרישום.

* יבוא אישי של רכבי יוקרה כרוך בהצגת אחריות מטעם היצרן הבינלאומי.

* יבוא אישי רכבי יוקרה כרוך בהצגת הצהרה למתן שירות ממוסך מורשה.

* רכבי היוקרה המיובאים ביבוא אישי יהיו כאלה שיש להם נציגות רשמית בארץ בלבד.

על מנת לצלוח את כל המורכבות של התהליך של יבוא אישי רכבי יוקרה, ולהגיע ביתר קלות לרכב החלומות שלכם, יש לפנות לסוכנות המתמחה ביבוא אישי רכבי יוקרה. סוכנות אמינה ובעלת וותק תחסוך מכם את הטרחה, ותלווה אתכם בכל שלבי התהליך. היא תעניק לכם ייעוץ אישי ותעמוד בפני כל הגורמים המעורבים בתהליך. באמצעות הסוכנות תהליך יבוא אישי רכבי יוקרה הופך להיות פשוט ובטוח.