ייבוא רכב בעל הנעה חשמלית

על פי התקנות והנהלים של משרד התחבורה כל עולה חדש תושב חוזר או תושב רשאי לייבא רכבים בייבוא אישי. יש לדעת כי ייבוא אישי רכבים הינו הליך מורכב הדורש בקיאות וידע רב בתהליכים השונים. לפיכך, לפני שניגשים לתהליך רכישת רכבים בייבוא אישי יש להכיר היטב את הנהלים, המגבלות, הכללים השונים, התשלומים, ולמעשה את כל התהליך מבחירת הרכב ועד לשחרורו מהמכס.

ייבוא רכב בעל הנעה חשמלית במסגרת ייבוא אישי רכבים דומה לכל תהליך ייבוא אישי, אך בגלל הייחודיות שברכב זה מתוקף היותו בעל הנעה חשמלית, ישנם כללים נוספים המלווים את התהליך. במידה ומדובר בייבוא רכב בעל הנעה חשמלית למטרות שיווק , על התהליך להיות בכפוף לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים תשל"ט (1978), צו ייבוא חופשי תשל"ח (1978) ונוהלי היבוא. כמו כן הרכב המבוקש לייבוא חייב ברישיון ייבוא.

לצורך ייבוא אישי ורישום של רכב בעל הנעה חשמלית במסגרת ייבוא אישי רכבים, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

א. סוג הרכב יהיה בעל הנעה חשמלית. כלומר- הרכב יופעל על ידי מנוע חשמלי, כאשר המנוע יופעל באמצעות אנרגיה חשמלית ממצברים או תאי דלק.

ב. בדומה לדרישה על הרכבים בייבוא אישי, על הרכב המיובא יעמוד בדרישות החובה הישראליות כפי שפרסם משרד התחבורה. מערכת ההנעה החשמלית של הרכב צריכה לעמוד בתקנים הבינלאומיים או התקנים של יצרן הרכב עם אישור של מעבדה מוסמכת שמאושרת על ידי האיחוד האירופי (EC) להנעה חשמלית. בטופס דרישות החובה יכללו הפרטים הבאים: סוג המצברים, מהירות מקסימלית, תוצר מערכת ההנעה החשמלית.

ג. כמו כן יש להמציא אישור מטעם מעבדה מוסמכת. האישור יהיה על התאמת הממיר שמחבר בין הרכב לחשמל לסוג המצבר ברכב ולרשת החשמל הביתית או אחרת בישראל.

ד. לצורך רישום הרכב המיובא במסגרת ייבוא אישי רכבים, על הרכב לעמוד בבדיקות על ידי מחלקת התקינה. הרישום יהיה בכפוף לעמידת הרכב בפקודת תעבורה ותקנותיה.

יבוא רכב אספנות
PREVIOUS POST
מה נכלל בשירות יבוא אישי רכבים?
NEXT POST