יבוא רכב אספנות

במסגרת רכישת רכבים בייבוא אישי, רשאי כל תושב במדינת ישראל לייבא אף רכב אספנות. רכב אספנות הינו רכב נוסעים פרטי מסוג M1 , אופנוע או רכב מסחרי עד 4 טון, שחלפו לכל הפחות 30 שנה ממעוד הייצור שלו. כמו כן ברישיון הרכב צריך להיות מצוין שהרכב הינו רכב אספנות. על מנת לייבא רכבים מסוג זה יש צורך בקבלת רישיון ובעמידה בכללים מסוימים שיפורטו להלן.

על מנת לייבא רכב אספנות במסגרת רכישת רכבים בייבוא אישי יש להשיג רישיון ייבוא לרכב עוד לפני שהוא מגיע לארץ. על מנת לקבל רישיון ייבוא יש להגיש בקשה לרישיון ייבוא רכב אספנות, ולעמוד במספר תנאים מסוימים כפי שיפורטו להלן.

על פי תקנות התעבורה 281 (א):

א. רישיון רכב אספנות תקף למשך ששה חודשים, כאשר על בעל הרכב להציג תעודה אחת לשנה.

ב. לרכב צריכה להיות לוחיות זיהוי מסדרה שתיוחד לרכב האספנות על ידי משרד הרישוי.

ג. אין להניע את רכב האספנות בין השעות 7:00 עד 9:00 בבוקר בימים א'- ה' שאינם חג או מועד.

ד. המייבא את רכב האספנות לא ישתמש בו לצורך עסקיו.

ה. השימוש ברכב האספנות יהיה אישי ולא ייעשה בו מסחר.

על מנת להבטיח שמייבא רכב האספנות בתהליך של ייבוא אישי רכבים עומד בתנאים שפורטו לעיל, עליו להמציא תצהיר שחתום בפני עורך דין. בתצהיר, תהיה הצהרה של מייבא הרכב על הנושאים הבאים:

א. הרכב ישמש את המייבא שימוש אישי ומשפחתי.

ב. המבקש אינו: עוסק מורשה, עוסק זעיר ושותף בשותפות בלתי רשומה.

ג. ידוע למבקש כי תוגבל העברת בעלות של רכב לתקופה של שלוש שנים.

כמו כן על מבקש רישיון ייבוא רכב אספנות במסגרת ייבוא אישי רכבים להוכיח במסמכים כי הרכב הוא מעל 30 שנים. כמו כן הוא יצטרך להוכיח את כל הפרטים הדרושים לרישום בפני הממונה על התקינה, כגון: קביעת נפח המנוע, חומר טכני, מפרט טכני של הרכב ועוד. מבקש הרישיון יצרף לבקשתו אף צילומים ברורים של חזית וצד הרכב אותו הוא מעוניין לייבא בכדי שיהיה נין לראות את מצבו הכללי ואת מיקום ההגה ברכב. נציין כי רכב עם הגה ימני אסור בייבוא, כמו גם רכב פרטי עם מנוע דיזל. כמו כן מבקש רישיון הייבוא יצטרך להמציא הוכחה ממוסך מורשה המתחייב לתחזק את רכב האספנות.

יבוא אישי של אופנועים מסוג L
PREVIOUS POST
ייבוא רכב בעל הנעה חשמלית
NEXT POST